• Porządek mszy

  Niedziela:
  5:15, 7:00, 8:30, 10:00, 10:00 (Brzeziny), 11:30, 17:00

  Dni powszednie:
  6:00, 8:00, 18:30

  Msze dodatkowe w tygodniu:
  W pierwszy piątek: godz. 17.00
  W trzecią środę:  godz. 15.00
  W trzeci piątek:  godz. 15.00

 • Spowiedź

  Spowiedź

  codziennie pół godziny przed mszą świętą.
  W niedziele i świętą nie spowiadamy podczas mszy świętych.

   

  Stały konfesjonał

  od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.00
  (w lipcu i sierpniu od 8.00 do 10.00)

   

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu
  Adoracja Najświętszego Sakramentu

  Od poniedziałku do piątku

  od 8:30 do 18:30

   

 • Biuro parafialne
  Poniedziałek:  Nieczynne
  Wtorek: 16.00-17.30
  Środa: 8.30-9.00 i 17.00-17.30
  Czwartek: 8.30-9.00 i 17.00-17.30
  Piątek: 8.30-9.00
  Sobota: Nieczynne

  Furta klasztorna:

  Poniedziałek - Piątek:   8:00-12:00 i 14:00-17:00
  Sobota: 8:00-12:00

 • Odwiedziny chorych

  Odwiedziny chorych odbywają się w pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00.

  Chorych, którzy pierwszy raz chcą odwiedzin, należy zgłosić bezpośrednio u proboszcza, wikarych lub w biurze parafialnym.

A A A
Biskup Damian Zimoń - bierzmowanie 2009

Sakramentu bierzmowania udziela tylko ksiądz biskup (ewentualnie kapłan przez niego wyznaczony – infułat). Bierzmowanie jest sakramentem, w którym otrzymujemy w szczególny sposób Ducha Świętego.

Daje On moc i siłę do życia zgodnie z wiarą oraz do jej wyznawania i bronienia się przed atakami zła. Bierzmowanie, podobnie jak Chrzest, czy Kapłaństwo jest sakramentem, który można przyjąć tylko raz w życiu.

Sakramentu bierzmowania zwykle udziela się podczas Wizytacji Kanonicznej, jednak w dużych miejskich parafiach sakramentu tego udziela się częściej, co rok lub dwa.

Jest zwyczajem naszej Archidiecezji, że do Sakramentu bierzmowania przedstawia się uczniów klas III gimnazjum, ponieważ sakrament ten wprowadza młodego chrześcijanina w dojrzałe życie religijne.

W naszej parafii Bierzmowanie jest udzielane, co rok, na przełomie kwietnia i maja.

Oprócz Bierzmowania w parafii jest możliwość przyjęcia tego sakramentu w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach – dotyczy to szczególnie osób dorosłych, które z różnych przyczyn nie przyjęły jeszcze sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Aby przyjąć ten sakrament w Katedrze należy zgłosić się w kancelarii parafialnej przynajmniej miesiąc przed terminem bierzmowania.

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w ciągu roku szkolnego. Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach katechetycznych (odbywają się one w niedziele co dwa tygodnie) oraz Mszach świętych młodzieżowych (w piątki co dwa tygodnie). Szczegółowe informacje można uzyskać u duszpasterzy.

 

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE NT. BIERZMOWANIA

Sakrament Bierzmowania dla osób dorosłych jest udzielany w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach w następujących terminach: 5 października, 16 listopada.

Osoby przed 18 rokiem życia przygotowują się  do przyjęcia sakramentu we własnych parafiach.

Informacje dla kandydatów o przygotowaniu do bierzmowania w katedrze:

 • ci, którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania, zgłaszają się najpierw u duszpasterza we własnej parafii (najlepiej swojego Proboszcza); to właśnie Proboszcz, o ile nie jest w stanie sam przygotować, kieruje kandydata na kurs do katedry (wymagana jest wtedy pisemna ZGODA na przygotowanie i przystąpienie do sakramentu w parafii katedralnej);
 • kandydat również zobowiązany jest przedłożyć akt chrztu; 

 

Informacje dla kandydatów przygotowujących się we własnych parafiach:

 • przygotowanie katechetyczne i spowiedź św. odbywa się w parafii macierzystej kandydata;
 • parafia prowadząca przygotowanie zgłasza kandydata do bierzmowania w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej na 10 dni przed terminem;
 • w dniu bierzmowania kandydaci powinni mieć ze sobą kartkę informacyjną z pieczęcią parafii z wypisanym imieniem z bierzmowania (innym kolorem) i danymi osobowymi;
 • podczas liturgii obowiązuje strój odświętny;

 

Informacja dla kandydatów żyjących w związkach niesakramentalnych:

W przypadku takich osób, sakrament bierzmowania powinien odbyć się po przyjęciu sakramentu małżeństwa.

 

W dniu bierzmowania w katedrze odbywa się:

 • Wprowadzenie liturgiczne o godz. 17:00
 • Msza św. z udzieleniem sakramentu o godz. 18:00 

Źródło: http://katedra.wiara.pl/index.php/styles/sakramenty-swiete

Uczniów klas III gimnazjum, którzy pragną przystąpić do bierzmowania, prosimy o odebranie deklaracji kandydata. Są dostępne w zakrystii i kancelarii oraz w postaci elektronicznej (TUTAJ). Wypełnione deklaracje kandydaci przynoszą na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w piątek 29 września o 19.00 w Sali Papieskiej.