Parafia Królowej Apostołów

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Ewangelia św. Marka 16, 15

Figura Maryi w ogrodzie werbistów
Figura Maryi w tyle kościoła