• AccountKonto parafialne: 10 1050 1344 1000 0004 0042 7753

A A A
 

PONIEDZIAŁEK – 2.03.2020 r.

6.00  Za + Bohusława Hudzieczek (greg. 2)
8.00  a. Za + Józefa Pełka z ok. urodzin, syna Andrzeja, córki Marię i Zofię
   b. Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.30  a. Za + Teresę Kulik (greg. 2)
   b. Za + Stanisława Słodczyk (od sąsiadów z ul. Dworcowej 7)
   c’. W intencjach papieża
   d’. W int. ks. Adama o zdrowie i  Boże błog.
 

WTOREK – 3.03.2020 r.

6.00  Za + Wincentego i Gertrudę Paszek
8.00  a. Za + Teresę Kulik (greg. 3)
   b. Za + rodziców Kunegundę i Franciszka w 100 rocz. urodzin 
   c. Za + rodziców Franciszka i Marię Jakubiak
18.30  a. Za + Bohusława Hudzieczek (greg. 3) 
   b. Za dusze w czyśćcu cierpiące
   c’. W int. ks. Eugeniusza o zdrowie i  Boże błog.
 

ŚRODA − 4.03.2020 r.

6.00  Za + Bohusława Hudzieczek (greg. 4)
8.00  a. Za + Marię Bielich w rocz. śm.
   b. Za + Teresę Kulik (greg. 4)
18.30  a. Za + Józefa Hyła z ok. urodzin
   b. Dziękcz.-błag. w int. Kazimierza Krupa z ok. imienin
   c. Dziękcz.-błag. w int. Anny z ok. 50 rocz. urodzin
   d’. W int. misji i misjonarzy i o nowe powołania kapł. mis. i zak. 
 

CZWARTEK – 5.03.2020 r.

6.00  Za + Bohusława Hudzieczek (greg. 5)
8.00  a. Za + Józefa Gilner
   b’. W int. Matki generalnej i całego zakonu s. Wizytek
   c’. W int. polecających się modlitwom s. Wizytek 
18.30  a. Za + Wiesława Jastrzębowskiego (od sąsiadów z ul. Kościuszki 45)
   b. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
   c. Za + Teresę Kulik (greg. 5)
 

PIĄTEK − 6.03.2020 r.

6.00  a. Za + Teresę Kulik (greg. 6)
   b. W int. o. Pawła i współbraci za wstawiennictwem męczenników misjonarzy o zdrowie, Boże błog. i op. MB.
8.00  Za SVD
16.30  Droga krzyżowa dla dzieci.
   Msza: Za + Bohusława Hudzieczek (greg. 6)
18.30  a. Za + Marię Nowak w 3 rocz. śm.
   b. Za + Wiesława Jastrzębowskiego (30 dz. po śm.)
 

SOBOTA – 7.03.2020 r.

6.00  Za + Józefa Honisz, rodziców, żonę i syna
8.00  a. Za + Bohusława Hudzieczek (greg. 7)
   b. Za + Teresę Kulik (greg. 7)
18.30  a. Za + Pawła Wolnik
   b. Za + Agatę Oleś
   c. Za + Franciszka Sachs w 25 rocz. śm. i syna Krzysztofa
 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU − 8.03.2020 r.

5.15  Za + Bohusława Hudzieczek (greg. 8) 
7.00  Za + Gertrudę, Rufina i Romana Pierchała, Jana i Adelajdę Skowronek, Ignacego i Mariannę Trybuś, Klarę i Hieronima Pyszny, + z rodziny i dusze w czyśćcu
8.30  Za + Mariana Muras w rocz. śm.
10.00  a. Za + Elżbietę Doliba w 1 rocz. śm. i męża Józefa
   b. Dziękcz.-błag. w int. Anny (2 r. ur.), Łukasza (7 r. ur.) i Arkadiusza (35 r. ur.) Piekarskich
10.00  Brzeziny
11.30  Dziękcz.-błag. w int. Aleksandry Laskowskiej z ok. 18 r. urodz.
17.00  a. Za + Teresę Kulik (greg. 8)
   b. Za dusze w czyśćcu cierpiące