• AccountKonto parafialne: 10 1050 1344 1000 0004 0042 7753

 • Papieska intencja
  Papieska intencja

  CZERWIEC 2024:

  Intencja powszechna: Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

  Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

 • SPOWIEDŹ

  Stały konfesjonał 

  jest czynny w godz. 8.00-12.00

  a także od 18.00

  Spowiedź w soboty 8.00-8.30 a także od 18.00

  Spowiedź w niedziele przed każdą Mszą

  [za wyjątkiem Mszy o 5.15]

 • DOKUMENTY
 • Porządek mszy
  Porządek mszy

  Niedziela:
  5:15, 7:00, 8:30, 10:00, 10:00 (Brzeziny), 11:30, 17:00

  Dni powszednie:
  6:00, 8:00, 18:30


 • Adoracja Najświętszego Sakramentu
  Adoracja Najświętszego Sakramentu

  Wieczysta Adoracja

  Najświętszego Sakramentu

  od poniedziałku do piątku

  od 8.30 do 18.00

 • Odwiedziny chorych

  Odwiedziny chorych odbywają się

  w pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00.

  najbliższe odwiedziny chorych

  odbędą się w piątek, 7 czerwca

 • Msze Fatimskie
  Msze Fatimskie

  Msze św. Fatimskie odprawiane są w każdy

  13 dzień miesiąca

  (za wyjątkiem niedziel).

  Porządek: 11.30 różaniec, 12.00 Msza św.;

  po Mszy nabożeństwo.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biuro parafialne
  Biuro parafialne

  Poniedziałek:  Nieczynne
  Wtorek: 17.00-17.30
  Środa: 17.00-17.30
  Czwartek: 8.30-9.15
  Piątek: 8.30-9.15
  Sobota: Nieczynne

  Furta klasztorna:

  Poniedziałek - Piątek:   8:00-12:00 i 14:00-17:00
  Sobota: Nieczynna
 • św. Rita
  św. Rita

  Dzień św. Rity jest celebrowany w każdy 22 dzień miesiąca (za wyjątkiem niedziel)

  Porządek: 18.00 nabożeństwo ku czci św. Rity z czytaniem wybranych losowo poleconych intencji i podziękowań.

  18.30 Msza św. w intencjach czcicieli św. Rity złożonych do skarbony ustawionej przed obrazem św. Rity.

  Serdecznie zapraszamy!

  Najbliższy Dzień św. Rity - 22 maja (środa)

 • Ochrona danych osobowych w Kościele

  W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. nowych wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) odnoszących się także do Kościoła Katolickiego zapraszamy do zapoznania się z niektórymi aspektami praktycznymi.

A A A
O. Artur błogosławi wodę przed udzieleniem sakramentu chrztu

Chrzest Święty jest „drugim narodzeniem” człowieka, jego narodzeniem duchowym. Mówił o nim sam Pan Jezus do Nikodema: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem” (J 3, 5-6). Sakrament chrztu wyciska na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Przez ten znak zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa-Arcykapłana i włączeni do Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Charakteru sakramentalnego nie niszczy nawet grzech ciężki, dlatego chrzest można przyjąć tylko jeden raz. To niezatarte znamię powoduje, że mamy udział w tzw. powszechnym kapłaństwie wiernych, a więc zobowiązani jesteśmy do składania Bogu czci i budowania Kościoła.

W Chrzcie Świętym człowiek spotyka po raz pierwszy Chrystusa, swego Zbawiciela, a przez Niego całą Trójcę Świętą, w której imię Kościół chrzci, spełniając polecenie zmartwychwstałego Chrystusa. Chrystus posyłając swoich uczniów do wszystkich narodów, polecił je chrzcić w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (por. Mt 28, 18-20).

Chrzest jest sakramentem wiary. Katechumen przyjmuje za prawdę wszystko, co Jezus Chrystus objawił o wewnętrznym życiu Boga w Trójcy jedynego; o nieskończonej miłości Boga do ludzi i o planie ich zbawienia, który przedsięwziął już od wieczności.

Gdy byliśmy małymi dziećmi trudno było nam poprawnie pojąć znaczenie Chrztu Świętego dla naszego życia. W miarę jednak naszego wzrastania i życiowej dojrzałości powinniśmy coraz bardziej poznawać, odkrywać jego wartość i doniosłość. Bez Chrztu Świętego nie mielibyśmy dostępu do innych sakramentów, bez niego nie mielibyśmy łaski i mocy, która w trudnościach naszego życia pozwala nam iść za Chrystusem, pozwala wybierać to, co dobre, co szlachetne i święte. Chrzest Święty jest początkiem naszej drogi ku świętości, ku naszemu zbawieniu. Idąc wiernie za Chrystusem i my możemy podjąć w Duchu Świętym, razem z Nim odpowiedzialność za cały Kościół, za zbawienie świata. To nie są zbyt wielkie słowa, bo takie jest nasze podstawowe zadanie wypływające z łaski Chrztu Świętego – troszczyć się o swoje zbawienie, o zbawienie bliskich, którzy są obok nas, tych których Bóg powołał do istnienia przed nami i tych, którzy przyjdą jeszcze po nas.

 

O CHRZEST DLA DZIECKA PROSZĄ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY RODZICE!

Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele.

 1. Sakramentu chrztu, w naszej parafii, udzielamy w 3 niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 11.30. W szczególnych wypadkach w terminie uzgodnionym przez rodziców z O. Proboszczem.
 2. W odpowiednim czasie, przynajmniej na 2-3 tygodnie przed planowanym Chrztem rodzice zgłaszają chęć Chrztu dziecka w kancelarii. Należy wtedy przynieść:
  • akt urodzenia dziecka
  • pełne dane rodziców chrzestnych (rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania) i jeżeli nie są mieszkańcami naszej parafii, zgodę od księdza proboszcza miejsca ich (chrzestnych) zamieszkana, że mogą zostać rodzicami chrzestnymi.
  • Rodzice odbierają i wypełniają specjalny formularz, na podstawie którego po Chrzcie Świętym, dziecko zostanie wpisane do ksiąg metrykalnych.
 3. Rodzice i chrzestni przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu Świętego dziecka:
  • Uczestniczą w katechezie przed Chrztem, która odbywa się w sobotę przed III niedzielą miesiąca – o godzinie 19.30 w bibliotece parafialnej
  • W dniu Chrztu św. przyjmują Komunię św. (chyba, że nie mogą, np. z powodu małżeństwa cywilnego)
 4. Przy Chrzcie Świętym asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni.
 5. Do Chrztu przychodzimy punktualnie, przynajmniej 5 minut przed wyznaczoną
 6. Gdyby Chrzest miał być przełożony z różnych przyczyn, należy o tym wcześniej poinformować Parafię.
 7. Cieszymy się, jeśli rodzice odpowiedzialnie podchodzą do Chrztu Świętego i naszych zaleceń. Traktujmy naszą wiarę i przekonania poważnie i odpowiedzialnie.

 

RODZICE CHRZESTNI:

 1. Chrzestnymi mogą być jedynie katolicy praktykujący.
 2. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby będące w związku cywilnym (bez ślubu kościelnego).
 3. Chrzestni przedstawiają zaświadczenie swojego Proboszcza, iż mogą pełnić tą zaszczytną funkcję.
 4. W przypadku chrzestnych młodocianych (do 18 roku życia) wymagane jest zezwolenie Katechety i przyjęty Sakrament Bierzmowania.
 5. Rodzice chrzestni w dniu Chrztu Świętego przyjmują Komunię Świętą. Pamiętajmy, że w przygotowaniach do Uroczystości Chrztu Świętego najważniejsze są troski wokół spraw religijnych, poprawne przygotowanie swojego wnętrza. Wysilmy się w kierunku, abyśmy mądrze ustalili w swym życiu hierarchię wartości. I tą chrześcijańską hierarchię wartości przekazywali nowo-ochrzczonym.

 

JESTEŚMY LUDŹMI WIERZĄCYMI – NIE PIJMY W TYM DNIU ALKOHOLU!!!

 

ROCZKI:

 1. Zamawiamy podobnie jak intencje mszalne – na mniej więcej 2 tygodnie przed planowanym terminem.
 2. W naszej parafii roczki odprawiane są, tak jak chrzty, w III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 11.30.