• AccountKonto parafialne: 10 1050 1344 1000 0004 0042 7753

A A A
Figura Maryi w ogrodzie werbistów

Myśl utworzenia nowej placówki duszpasterskiej w Rybniku istniała już od 1949 roku, a mówiono o tym nawet wcześniej. Impulsem do jej organizacji było przedstawienie ks. bp. Juliuszowi Bieńkowi przez ks. prob. Adam Bieżanowskiego propozycji utworzenia parafii werbistowskiej. Kuria Biskupia ogłosiła zamiar powołania nowej placówki 7 sierpnia 1951 r.

1 lutego 1952 r. ks. bp Stanisław Adamski oficjalnie utworzył placówkę duszpasterską pod wezwaniem Królowej Apostołów w Rybniku. Jej pierwszym przełożonym został o. Antoni Joachimczyk. 4 maja 1952 r. odbyła się pierwsza parafialna I Komunia Święta.

Ponieważ potrzeby duszpasterskie ciągle wzrastały a ilość duszpasterzy była niewystarczająca ówczesny o. Prowincjał skierował do pracy w parafii o. Szczepana Maćkowiaka, który przybył tutaj 13 września 1952 r. Jako wikariusz zajął się on pracą duszpasterską i katechetyczną.

W 1955 r. dokonano odnowy kaplicy parafialnej. Zmieniono wówczas wewnętrzny wystrój świątyni, przebudowano ołtarze. 28 maja 1956 r. po raz pierwszy w historii naszej parafii udzielono sakramentu bierzmowania. Dzień ten był jednocześnie dniem wizytacji pastoralnej.

W 1957 r. przywrócono naukę religii do szkół państwowych. O. Wacław Wiktor objął nauczanie religii w szkole podstawowej przy ulicy Bolesława Chrobrego. 16 czerwca 1958 r. do parafii dołączono domy na ulicy B. Chrobrego nr 25 – 31. 27 kwietnia 1960 r. do parafii przybyła figura Matki Bożej Fatimskiej. W rocznicę objawień fatimskich – 13 maja tegoż roku wystawiono ją w kościele. W kwietniu 1964 r. o. prob. Joachimczyk podupadł na zdrowiu i po krótkiej chorobie zmarł. Kolejnym proboszczem parafii został o. Józef Arlik.

W 1966 r. przeprowadzono ponowny remont kaplicy parafialnej. 10 sierpnia 1969 r. nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza. O. Arlik otrzymał przeznaczenie do Lublina, a na jego miejsce przybył o. Stanisław Zalejski. 9 września 1975 r. Wojewódzki Urząd do Spraw Wyznań w Katowicach udzielił pozwolenia na budowę nowego kościoła parafialnego.

Kościół parafialny

2 maja 1976 r. odbyły się pierwsze prymicje w naszej parafii. Odprawił je o. Henryk Nowrot SVD. 18 stycznia 1978 r. otrzymano od Prezydenta Miasta decyzję zezwalającą na budowę kościoła. 27 czerwca rozpoczęto budowę, przy której pracowali nowicjusze i klerycy SVD. 2 lipca 1978 r. obowiązki proboszcza przejął o. Józef Bajer. 14 października 1979 r. biskup misyjny ks. abp Leon Arkfeld SVD – z Nowej Gwinei wmurował kamień węgielny. Dnia 23 maja 1982 r. sufragan katowicki bp Józef Kurpas poświęcił nowy kościół. Od 1986 r. funkcję proboszcza przejął o. Alojzy Dłużniewski i pełnił ją do 1989 r. Kolejnym proboszczem został o. Rufin Halszka, który pozostał nim do sierpnia 1998 roku. Od 8 sierpnia 1998 r. proboszczem parafii był o. Józef Bzik , natomiast od 18 sierpnia 2007 roku o. Konrad Duka a kolejnym proboszczem, do roku 2020, był o. Jan Pilek.

W sobotni wieczór 20 października 2012 roku, parafia Królowej Apostołów w Rybniku jak i tamtejsza werbistowska wspólnota przeżywała niezwykłą uroczystość. Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita Katowicki, w towarzystwie prowincjała O. Andrzeja Danilewicza i proboszcza parafii o. Konrada Duka dokonał uroczystego poświęcenia (konsekracji) kościoła Królowej apostołów i głównego ołtarza. Ksiądz Arcybiskup poświęcając ołtarz złożył w nim relikwie św. Arnolda Janssena, założyciela trzech zgromadzeń misyjnych. To złożenie relikwii założyciela werbistów jest czymś wyjątkowym wymagającym specjalnego pozwolenia władz kościelnych, gdyż z reguły w ołtarzu umieszcza się relikwie męczenników.

Uroczystość uroczystego poświęcenia zbiegła się z pewnymi jubileuszami dotyczącymi werbistów jak i parafii. To właśnie 90 lat temu, w 1922 roku w Rybniku powstała pierwsza werbistowska wspólnota w odrodzonej Polsce. Natomiast 60 lat temu, w 1952 roku , ówczesny biskup katowicki Stanisław Adamski powołał do życia parafię Królowej Apostołów. Zaś w 1982 roku, ówczesny sufragan katowicki biskup Józef Kurpas, dokonał poświęcenia kościoła. Warto też dodać, że wmurowania kamienia węgielnego przy budowie kościoła dokonał w 1979 roku arcybiskup z Papui Nowej Gwinei, Leo Arkfeld SVD. Od sierpnia 2020 roku proboszczem parafii jest o. Marek Adamczyk SVD