• AccountKonto parafialne: 10 1050 1344 1000 0004 0042 7753

A A A

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 5.4.2021

6.00

Za + Helenę Porwoł (greg. 2)

7.00

Dziękcz.-błag w int. rodziny Bienioszek

8.30

a. Za + Annę i Roberta Gembalczyk, syna, synową i pokrewieństwo

b. Ku czci Bożego Miłosierdzia w intencjach poleconych (2)

10.00

a. Dziękcz.-błag w int. Michaeli Litwin z ok. 18 rocz. urodzin o dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej

b. Za + Józefa Święckiego w rocz. śm.

11.30

W int. Zofii i Mieczysława z ok. 60 rocz. ślubu

17.00

Za + Bolesława Mura, rodziców i braci

WTOREK WIELKANOCNY, 6.4.2021

6.00

Za + Helenę Porwoł (greg. 3)

8.00

a. Za + Annę Marosek;  b. Za + osobę zmarłą w wypadku

c. Dziękcz-błag. w int. Doroty i Włodzimierza Kołosińskich z ok. 30 rocz. ślubu

18.30

a. Ku czci Bożego Miłosierdzia w intencjach poleconych (3)

b. Za + Andrzeja, Dominika, i Elżbietę Skupień

c. Za + Gertrudę Filec (30 dz. po śm.)

ŚRODA WIELKANOCNA, 7.4.2021

6.00

Za + Helenę Porwoł (greg. 4)

8.00

a. W int. o. Proboszcza (od Róż Różańcowych i Gr. Miłosierdzia)

b. Za + Marię i Alojzego Michalik, Stanisława, Helenę, Hildegardę, Ernesta, Józefa i Joannę

c. Za + Alojzego Michalik w rocz. śm., Helenę, Hildegardę, Stanisława i dusze w czyśćcu

18.30

a. Ku czci Bożego Miłosierdzia w intencjach poleconych (4)

b. Za + Joannę Jabłońską (od sąsiadów)

c. Za + Jerzego Prusko w 31 rocz. śm.

d. Za + Anielę Sobik w rocz. śm., Monikę i Ludwika Mańczyk, Mariana i Krzysztofa Hejna

CZWARTEK WIELKANOCNY, 8.4.2021

6.00

Za + Helenę Porwoł (greg. 5)

8.00

Za + Wincentego Konsek, żonę Marię, Herberta, Kornelię, Stanisława Buchalik i krewnych z obu stron

b. Za + Gertrudę Skorupa i męża Wiktora

c. Za + Marię i Pawła Nowok, Alojzego i Mariannę Kumor, Wiktora, Kazimierza i Floriana oraz dusze w czyśćcu

18.30

a. Ku czci Bożego Miłosierdzia w intencjach poleconych (5)

b. Za + Marię Laby;  

c. Za + Jerzego Szymura

PIĄTEK WIELKANOCNY, 9.4.2021

6.00

Za + Helenę Porwoł (greg. 6)

8.00

a. Ku czci Bożego Miłosierdzia w intencjach poleconych (6)

b. Za + Alberta Rugor, żonę, synów i pokrewieństwo

c. Za + Edwarda Hadała w 2 rocz. śm.

18.30

a. Za + Franciszka Kuczera (30 dz. po śm.)

b. Za + Joannę Jabłońską (30 dz. po śm.)

c. Za + Alfonsa Florek

SOBOTA WIELKANOCNA, 10.4.2021

6.00

Za + Helenę Porwoł (greg. 7)

8.00

a. Ku czci Bożego Miłosierdzia w intencjach poleconych (7)

b. W int. Grupy Miłosierdzia

c. Za + Elwirę Konsek

18.30

a. Za + Bogusławę Kowalską w 1 rocz. śm., rodziców, rodzeństwo: Franciszkę i Aleksandra

b. Za + Hildegardę Żelazko w 2 rocz. śm., męża Krzysztofa i rodziców z obu stron

c. Za Ojczyznę

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 11.4.2021

5.15

Za + Helenę Porwoł (greg. 8)

7.00

Dziękcz-błag. w int. Genowefy i Mariana Zawadzkich z ok. 50 rocz. ślubu

8.30

a. Za + Józefa Kulpok, żonę Łucję, syna Grzegorza, rodziców i pokrewieństwo

b. Za + Helenę Porwoł na pamiątkę urodzin

10.00

a. Ku czci Bożego Miłosierdzia w intencjach poleconych (8)

b. Dziękcz.-błag. W int. Justyny z ok. 44 rocz. urodzin i Krzysztofa Sibila z ok. 50 rocz. urodzin oraz 19 rocz. ślubu

c. Za + Joannę Piasek z ok. urodzin

11.30

a. Dziękcz.-błag. w int. Barbary i Tomasza Smusz z ok. 30 rocz. ślubu

b. Dziękcz.-błag. w int. Haliny z ok. urodzin

17.00

a. Dziękcz.-błag. w int. Zofii Paściak z ok. 2 rocz. urodzin

b. Za + Ludwinę Pawera w rocz. śm.